Assistenten är min ryggrad

Läsvärt

Vi ställde fem frågor till Tre: s VD Haval van Drumpt om hur han ser på assistentens roll och vad som krävs för ett lyckat samarbete. Närhet, lyhördhet och tydlighet är några viktiga parametrar som han lyfter fram.

Beskriv samarbetet mellan dig och din assistent

Generellt sett har jag alltid arbetat väldigt nära mina assistenter på flera sätt. Jag ser gärna att hen (även om jag enbart haft kvinnliga assistenter hittills) är på kontoret när jag är där så att jag kan bolla saker direkt när de dyker upp. Jag gillar när det går snabbt och då är närhet en viktig aspekt även om vi självklart nyttjar mobilerna en hel del i detta avseende också. Syns vi inte på kontoret har vi daglig kontakt via telefonen.

Jag arbetar även nära på ett transparent och personligt plan då jag tänker att det är viktigt att den som ska stötta mig förstår vem jag är, vad jag drivs av, vad som får mig att tappa fart och vilka behov jag har. På samma sätt behöver jag lära känna min assistent och förstå hur hen fungerar.

Beskriv nyttan och fördelarna med att ha en assistent

Assistenten är min ryggrad som säkerställer att jag prioriterar rätt och inte tappar några trådar. För mig är det en enorm trygghet och styrka att ha en assistent som kan se saker från en annan vinkel, ge mig andra perspektiv och som hjälper mig att lyfta blicken om jag fastnar. I det avseendet tänker jag att det är bra att anställa någon som inte är en kopia av sig själv.

Vilka kompetenser och egenskaper ser du som viktigast i assistentrollen?

En assistent behöver vara lyhörd, strukturerad och bra på att kommunicera. Personkemin är också viktig så klart.

The Pace guide till Executive Assistants

Vad är viktigt att tänka på som VD för att skapa en bra relation och ett bra samarbete med sin assistent?

Att vara tydlig med förväntningar och utmana på en bra nivå inom områden som stärker oss båda. För att rollen ska avlasta gäller det att ha en tydlig struktur för hur och när saker ska hanteras samt av vem. I mitt fall tillåter jag alltid min assistent att ha access till min mejl. Givet att jag inte mejlar särskilt mycket krävs det att vi synkar kring vad som är hanterat eller vad jag behöver hjälp med.

Hur tror du att rollen kommer att utvecklas? Hur ser rollen ut om fem år?

Själva ordvalet assistent tror jag kommer att ändras framöver. Läste någonstans att rollen i vissa fall benämns ”co-pilot”. I övrigt tror jag att rollen kommer hanteras mer och mer digitalt överlag. Vi ser ju redan att vissa assistenter geografiskt sett sitter på helt andra platser än de personer de jobbar med. Jag tror också att det kommer blir mer och mer hantering av sociala medier.

Läs mer

Vad gör en virtuell assistent?

En virtuell assistent eller virtual executive assistant kan bli en ovärderlig del av företaget – på distans. Läs om hur /../