Gränges – Office Coordinator

Case

för effektivare arbete och professionellt bemötande på kontoret

Grängeskoncernen har expanderat rejält och behövde en person som kunde ansvara för trivseln på kontoret samt att kundbemötande och kontorsarbete kunde ske professionellt och effektivt. 

Gränges arbetar främst med värmeväxlarmaterial för fordonsindustrin och fasta applikationer och är en global koncern, ledande sin nisch. I och med företagets tillväxt uppstod behovet av en person som kunde koordinera, strukturera och arbeta utvecklade med kontoret. Personen skulle ansvara för kundmottagningen, kontoret och allt vad det innebär med allmänna ytor, beställa material, arrangera konferenser och så vidare. Någon som ansvarade för den allmänna trivseln och att arbetet blir effektivt och professionellt. Gränges har mycket utländska kunder som är vana vid en viss nivå och det var därför av stor vikt att finna en person som kunde axla denna viktiga roll.

”Vi hade ingen för detta men ett stort behov”, säger Magnus Carlström, Senior Vice President Human Resources. ”Jag kom i kontakt med The Pace tack vare tidigare erfarenheter då jag visste att ni fanns och att ni har ett känt varumärke”, fortsätter han.

Wise Professionals och Gränges startade arbetet med rekrytering för rollen som Office Coordinator. Kontraktshanteringen, framtagandet av annons och kravprofil gick smidigt. ”Ni jobbade fram bra kandidater väldigt fort, alla kandidater höll mycket hög kvalitet. Ni gjorde det enkelt för oss i början och svårare på slutet då vi skulle välja slutkandidat eftersom alla var mycket bra.”

Magnus upplevde att The Pace löste uppdraget formidabelt: ”Ni var lätta att komma i kontakt med, ni kunde komma och träffa oss fort, ni lyssnade in vårt behov på ett bra sätt. The Pace hade god förståelse för profilen och uppdraget.”

Något som var viktigt för Magnus var att rekryteringskonsulten var aktiv, hörde av sig och drev på processen på ett bra sätt. Företaget träffade fyra slutkandidater och tyckte väldigt bra om alla, två gick vidare. ”Vi visste inte vad som fanns därute men när vi såg kandidaternas personligheter och egenskaper så förstod vi att rollen skulle få ännu mer ansvar.” Slutkandidaten var förberedd och påläst innan hon kom på intervjun och det uppskattades. ”Jag vill ändå poängtera att alla kandidater var bra, men slutkandidatens personlighet och erfarenhetsbank vann”, säger Magnus.

På vilket sätt förbättrade The Pace insats Gränges verksamhet?

The Pace kom med adekvata frågeställningar som fick Gränges att uppmärksamma vissa företeelser som de inte tänkt på tidigare. Magnus anser att The Pace hanterade sitt uppdrag professionellt hela vägen. ”Ni inte bara levererade utan gjorde oss medvetna om omständigheter som var viktiga för tillsättningen av denna roll och som vi kanske inte värderat rätt i våra förberedande aktiviteter.” Processen kändes verkligen professionell och gedigen, enligt Magnus. ”Det fungerade väldigt smidigt, det finns ingenting att anmärka. Jag rekommendera er gärna!”

 

 

Vill du gå fort, gå själv, vill du gå långt, gå tillsammans. Vilket vi gjorde med er. Vi kunde inte ha hittat en bättre samarbetspartner eller en bättre slutkandidat. – Afrikanskt ordspråk

Läs mer

sand rinner ut mellan fingrarna

Rise – Rekrytering av Executive Assistant

För forskningsinstitutet Rise uppstod ett behov av att snabbt och effektivt fylla rollen för en Executive Assistant, samtidigt som de själva satt med mycket tighta kalendrar och ingen tid över för att rekrytera en ersättare. Tiden var en faktor både i behovet av att snabbt hitta en Executive Assistant och samtidigt i utmaningen att ha tiden att fylla rollen.

granges-produktion av material

Gränges – Office Coordinator

Grängeskoncernen har expanderat rejält och behövde en person som kunde ansvara för trivseln på kontoret samt att kundbemötande och kontorsarbete kunde ske professionellt och effektivt. The Pace bidrog med adekvata fråge-ställningar som fick Gränges att uppmärksamma vissa företeelser som de inte tänkt på tidigare.

Fotografera kläder

Intervju med Lina Falk

Att vara konsult ger möjligheten att komma in på företag som man annars inte skulle ha fått in en fot på. En fördel är även att om man inte trivs på sitt uppdrag eller att det helt enkelt inte blev rätt, så hjälper vi till att hitta ett nytt uppdrag. ”Jag tycker det känns tryggt”, säger Lina som klivit in i två roller som konsult genom The Pace.