Här stannar assistenterna

Läsvärt

På Cirio Advokatbyrå är assistenternas genomsnittliga anställningstid drygt 13 år. Den som har jobbat längst har varit där i 32 år.
– En starkt bidragande orsak till att våra assistenter stannar är att vi ser och lyfter fram den otroliga kompetens de besitter, säger Maria Åberg, HR-specialist.

På Cirio Advokatbyrå i Stockholm råder förändringsvilja och öppenhet. Medarbetarna informeras och uppdateras kontinuerligt. De har kollektivavtal vilket är ovanligt för branschen och det har alltid varit generöst med fika, frukostar, resor och kick-offer. Före pandemin vill säga.

– Vi har jobbat bort mahognybordsstämningen. Bilden av en affärsjuridisk byrå är väldigt hierarkisk och det har krävts aktiva åtgärder för att få bort den sociala hierarkin, säger Maria Åberg, HR-specialist på Cirio Advokatbyrå.

Det senaste halvåret har de jobbat med omedvetna föreställningar och förtroenden. Att ha mod att se saker – och mod att säga ifrån. Studierna har bedrivits hemifrån och i gruppdiskussionerna blandas olika yrkeskategorier.

– Här förminskas ingen som jobbar med administration, sekreterarrollen har vi kommit helt bort ifrån. Som assistent släpps man in, allas åsikter är lika värda. Här slutar ingen på grund av samarbetssvårigheter. Det låter självklart men jag tror inte att det är det tyvärr, fortsätter hon.

Onboarda som Google - så skapar du framgångsrik digital onboarding

Maria Åberg sitter på två stolar. Sedan hösten 2018 är hon HR-specialist och sedan förra hösten är hon även chef för assistenterna. En gång i veckan återkopplar hon den information hon har fått till assistenterna och tar in vad de har att säga vilket hon i sin tur förmedlar vidare.

– Det är viktigt att alla nås av informationen samtidigt och det ska alltid finnas en plats att lufta sina åsikter. Det handlar mycket om att lägga tid på det för att undvika missförstånd. Det har också lett till att ingen är rädd för att tycka till. Dessutom är vår vd extremt inlyssnande vilket gör att jag inte har några problem med att gå till honom med åsikter, berättar Maria Åberg.

Synen på assistentrollen lyfter hon också fram som en avgörande faktor för att assistenterna stannar. Här är det självklart att lyfta fram och synliggöra den kompetens assistenterna besitter.

– Jag har själv en enorm respekt för deras arbete, något jag inte är ensam om, avslutar Maria Åberg.

 

Läs mer

Vad gör en virtuell assistent?

En virtuell assistent eller virtual executive assistant kan bli en ovärderlig del av företaget – på distans. Läs om hur /../