Genomfört: Inspirationsfrukost med Leo Razzak

Event 12/04/2018

The Pace håller inspirationsfrukost med Leo Razzak

Äntligen! Snart är det dags för årets event med Leo Razzak, skådespelare, tv-producent, nyhetsreporter, social entreprenör och föreläsare med fokus på integrations- och motivationsfrågor.

The Pace bjuder in till inspirationsfrukost den 12 april.  Med sitt eget liv som utgångspunkt, kommer Leo att belysa de bakomliggande svaren på frågor som rör integration, mångfald och ungdomsproblematik.

 

 

 

 

Läs mer

Virtuell nätverksträff 18 juni

Vi har bjudit in Marie Voss, VD-assistent på Handelskammaren och initiativtagare till utbildningen Certifierad Executive Business Assistant och hon kommer /../