Genomfört: Inspirationsfrukost med Leo Razzak

Event 12/04/2018

The Pace håller inspirationsfrukost med Leo Razzak

Äntligen! Snart är det dags för årets event med Leo Razzak, skådespelare, tv-producent, nyhetsreporter, social entreprenör och föreläsare med fokus på integrations- och motivationsfrågor.

The Pace bjuder in till inspirationsfrukost den 12 april.  Med sitt eget liv som utgångspunkt, kommer Leo att belysa de bakomliggande svaren på frågor som rör integration, mångfald och ungdomsproblematik.

 

 

 

 

Läs mer

Nätverksträff hos the Pace

Välkomna till House of Wise och vår Co-Pilot Jeanne Sinclair!  Från brottsplatsutredningar och förhörsteknik i Wisconsin, konsulärt arbete i San /../

Nätverksträff The Pace

Vi på The Pace vill börja året på bästa sätt och planerar därför en nätverksträff med er i februari. Vår /../