Nätverksträff The Pace

Event 10/02/2022

Vi på The Pace vill börja året på bästa sätt och planerar därför en nätverksträff med er i februari. Vår ambition var att få till ett fysiskt event på vårt fina kontor House of Wise men på grund av rådande omständigheter får vi ställa om till en digital träff via Teams.

Vi kommer inleda kvällen med ett roligt Emoji-quiz och sedan får ni i grupper diskutera ett antal frågeställningar som rör er yrkesroll. Ni får möjlighet att dela erfarenheter och utmaningar där syftet är att inspirera och lära av varandra.

Frågeställningar:

  • Hur har ditt arbetssätt som Executive Assistant förändrats i och med pandemin/hemarbete?
  • Hur tror du att arbetssättet kommer se ut i framtiden?
  • Ställs det andra/nya krav från din arbetsgivare gällande arbetsuppgifter/kompetenser sedan pandemin?
  • Har det nya arbetssättet/pandemin bidragit till utveckling i din roll på något sätt? Om ja, i så fall hur?
  • Vad lägger du mest tid på i din nuvarande roll? Vad tycker du är det roligaste i din roll?

Tid: 17:15-18:30
Datum: 10 februari
Verktyg: Teams

Anmäl dig HÄR

Läs mer

Nätverksträff hos the Pace

Välkomna till House of Wise och vår Co-Pilot Jeanne Sinclair!  Från brottsplatsutredningar och förhörsteknik i Wisconsin, konsulärt arbete i San /../

Nätverksträff The Pace

Vi på The Pace vill börja året på bästa sätt och planerar därför en nätverksträff med er i februari. Vår /../