Rise – Rekrytering av Executive Assistant

Case

När rekrytering och fullt i kalendern inte går ihop

Forskningsinstitutet Rise är ett starkt varumärke som bedriver oberoende och gränsöverskridande forskning i statlig regi. För Rise uppstod ett behov av att snabbt och effektivt fylla rollen för en Executive Assistant, samtidigt som de själva satt med mycket tighta kalendrar och ingen tid över för att rekrytera en ersättare.

Eftersom den tidigare assistenten inte var kvar så länge till bestod Rise behov egentligen av två delar. Det ena var ett omgående behov av att fylla tidsgapet med en interimslösning fram till att rekryteringsprocessen var klar och positionen blivit tillsatt – alltså behov del två.

”Jag upplevde samarbetet som väldigt bra, både Anette och Alexandra var duktiga. Anette och Rise träffades vid ett tillfälle och skötte sedan kontakten via telefon på ett bra och effektivt sätt. Alexandra har varit på fler möten i och med kravprofil och tidigare genomförda rekryteringar, men hon vidarebefordrade information till Anette på ett bra sätt.”, säger Margaret Simonson McNamnee, CTO på Rise, om The Pace hantering.

Tiden som faktor

För Rise var tiden en faktor både i behovet av att snabbt hitta en Executive Assistant och samtidigt i utmaningen att ha tiden att fylla rollen. Att ta hjälp med både interimsuppdraget och den mer långsiktiga rekryteringslösningen blev därför en naturlig lösning. En av våra styrkor på The Pace är att vi kontinuerligt nätverkar. Det hjälper oss att leverera tidskritiska lösningar, utan att tumma på kvalitet.

Margaret upplever att Alexandra agerat proaktivt från starten och drivit på bra genom hela arbetet. ”Hon sökte upp oss vid behov och bokade in tider på ett smidigt sätt trots att våra kalendrar är väldigt fulla. Alexandra kom alltid förberedd till möten, höll kontinuerligt en god dialog och skötte processen ändamålsenligt och effektivt – något som vi uppskattade när det var tight i kalendern.”

Att skräddarsy rekryteringsprocessen så att den blir specifikt anpassad för våra kunder är en av våra styrkor på The Pace. I och med att vi arbetar med specifika affärsområden blir vi något av specialister på det område våra rekryteringskonsulter arbetar inom och vågar därför ha en garanti på att vi levererar kvalitet, från kravprofil till slutresultat. ”Jag vill poängtera att Alexandra med team gav ett professionellt och trevligt bemötande, genomförde arbetet på ett mycket effektivt sätt”, avslutar Margaret.

Läs mer

sand rinner ut mellan fingrarna

Rise – Rekrytering av Executive Assistant

För forskningsinstitutet Rise uppstod ett behov av att snabbt och effektivt fylla rollen för en Executive Assistant, samtidigt som de själva satt med mycket tighta kalendrar och ingen tid över för att rekrytera en ersättare. Tiden var en faktor både i behovet av att snabbt hitta en Executive Assistant och samtidigt i utmaningen att ha tiden att fylla rollen.

granges-produktion av material

Gränges – Office Coordinator

Grängeskoncernen har expanderat rejält och behövde en person som kunde ansvara för trivseln på kontoret samt att kundbemötande och kontorsarbete kunde ske professionellt och effektivt. The Pace bidrog med adekvata fråge-ställningar som fick Gränges att uppmärksamma vissa företeelser som de inte tänkt på tidigare.

Fotografera kläder

Intervju med Lina Falk

Att vara konsult ger möjligheten att komma in på företag som man annars inte skulle ha fått in en fot på. En fördel är även att om man inte trivs på sitt uppdrag eller att det helt enkelt inte blev rätt, så hjälper vi till att hitta ett nytt uppdrag. ”Jag tycker det känns tryggt”, säger Lina som klivit in i två roller som konsult genom The Pace.