Genomfört: The Pace Goes Virtual – digital nätverksträff

Event 27/05/2020

Nu är det dags för vårens andra nätverksträff med oss på The Pace. Denna gång i ett helt nytt format, där vi på grund av rådande omständigheter anordnar ett Webinar – och vad passar då inte bättre än att just fokusera på det digitala.

Tid: 11:30 – 12:15

Datum: Onsdagen 27 maj

Annika Bagge som är vår Head of Marketing kommer därför att dela med sig av sina kunskaper inom Teams och Zoom, som vi vet varit efterfrågat under en längre tid. Därefter kommer det finnas möjlighet till frågor och ni ges även möjlighet att dela best practice med varandra om hur ni hanterar och arbetar framåt utifrån de nya omständigheterna på bästa sätt.

Detta är ett slutet event.

Med varma hälsningar,
Teamet på The Pace

Läs mer

Nätverksträff hos the Pace

Välkomna till House of Wise och vår Co-Pilot Jeanne Sinclair!  Från brottsplatsutredningar och förhörsteknik i Wisconsin, konsulärt arbete i San /../

Nätverksträff The Pace

Vi på The Pace vill börja året på bästa sätt och planerar därför en nätverksträff med er i februari. Vår /../