Genomfört: Välkommen på höstens första EA-nätverksträff

Event 24/10/2019

Hälsa – livsviktigt men inte dödsallvarligt.

Att sjuktalen är höga och att ohälsan är utbredd i vårt land är fakta. Samtidigt som många behöver öka sin kunskap kring hälsosamma matval och få in mer aktivitet i sin vardag så finns det idag även en stor hälsomedvetenhet ute i landet, en medvetenhet som går till överdrift hos vissa.

Tid: 17.30 – 19.00 (Mingel, tilltugg & dryck. Föreläsningen börjar 18:00)

Datum: Torsdagen 24 oktober

Men vad är egentligen viktigt på riktigt? Hur kan vi leva hälsosamt utan att slå knut på oss själva eller känna att vi får göra avkall på vår livskvalité? Therese Ljungkvist (utsedd till årets talang 2019 av Talarforum) håller föreläsningen Hälsa – Livsviktigt men inte dödsallvarligt, som handlar om att avdramatisera hälsosnacket och flytta fokus från prestation till meningsskapande. Fakta blandas med igenkänning och en stor skopa humor.

Detta är ett slutet event.

Läs mer

Nätverksträff hos the Pace

Välkomna till House of Wise och vår Co-Pilot Jeanne Sinclair!  Från brottsplatsutredningar och förhörsteknik i Wisconsin, konsulärt arbete i San /../

Nätverksträff The Pace

Vi på The Pace vill börja året på bästa sätt och planerar därför en nätverksträff med er i februari. Vår /../