Ett stort nätverk av problemlösare underlättar vardagen

Läsvärt

Marie Voss är VD-assistent på Sydsvenska Handelskammaren. Hon driver nätverk för VD-assistenter och är initiativtagare till utbildningen Certifierad Executive Business Assistant.
– Jag älskar mitt jobb men det har varit utmanande många gånger. Nu vill ge jag ge tillbaka och underlätta för alla som vill in i yrket, säger hon.

Efter 23 år som VD-assistent på Sydsvenska Handelskammaren är Marie Voss en fena på att ta emot både stadsministrar och kungligheter. Hon har byggt upp en stor erfarenhetsbank och jobbet har gjort henne både orädd och självsäker. Men så såg det inte ut när hon som 25-åring internrekryterades till rollen från näringspolitiska avdelningen.

De flesta i min position var ju runt 50 och jag blev inte tagen på allvar. Jag hade ingen erfarenhet eller nätverk, var helt ensam och kände mig i otakt med tiden. Jag kastades in i olika arbetsuppgifter, den ena svårare än den andra och jag förväntades bara klara av dem, säger Marie Voss.

Hon sökte sig då till en äldre kvinna i Malmös nätverk för chefssekreterare och frågade om hon ville bli hennes mentor. Hon tackade ja vilket snart ledde till att Marie Voss valdes in i styrelsen för chefssekreterarna.

Den resan tillsammans med min otroligt stöttande och uppmuntrande chef som hela tiden har trott på mig har gjort att jag har klarat av det här jobbet.

Hon återkommer till hur utsatt rollen som VD-assistent är, hur ensamt det kan vara och hur höga omgivningens förväntningar är på att man har koll på allt. Det var ur den känslan hon startade nätverket ”Mat och prat” för VD-assistenter i södra Sverige i början av 2000-talet. Men hon ville mer och 2012 tog nätverket ordentligt fart när hon senare bytte namn till Handelskammarens Nätverk för VD-assistenter. I dag är de drygt hundra deltagare som träffas sex till sju gånger per år på olika teman och ibland med prominenta gästföreläsare som Anna Maria Corazza Bildt.

Nätverket har blivit otroligt viktigt – en riktig livlina för många. Tänk att ha ett så brett kontaktnät med så många problemlösare som kan underlätta vardagen. Det är underbart att känna att man inte är ensam och snabbt få svar och bekräftelse. Jag prioriterar alltid frågor från nätverket, säger Marie Voss.

Men inte nog med det. För drygt ett år sedan tog hon initiativ till en utbildning, Certifierad Executive Business Assistant, ett samarbete mellan Sydsvenska Handelskammaren och IHM Business School.

Jag såg behov av en kombination av nätverk och relevant utbildning som belyser yrket helt ärligt. Paketeringen blev klar i december 2019 och i februari 2020 körde vi igång. Höstens omgång är redan igång och helt fullsatt. Vi har deltagare från hela Sverige, de kommer från företag som Vattenfall, Ericsson och Sparbanken i Skåne. Det är både juniora och mer seniora VD-assistenter som vill gå den, berättar hon.

Våren 2021 kommer den att hållas växelvis i Malmö och i Stockholm, mycket för att bredda nätverket ytterligare. Marie Voss har tagit fram hela innehållet som är uppdelat i fem moduler och sträcker sig över en termin. Hon sköter kursadministration och matchar också ihop varje deltagare med en personlig mentor. Ungefär 40 procent av sin arbetstid lägger hon på detta arbete.

Jag har tur som jobbar på Handelskammaren där nätverksarbete och utbildningar är en del av vår verksamhet. Men det är klart, jag hinner inte med allt på arbetstid men försöker hitta balans över tid. Jag brinner för det här och det ger mig massor av energi, avslutar hon.

Certifierad Executive Business Assistant

  • Utbildningen är ett samarbete mellan Sydsvenska Handelskammaren och IHM Business School
  • Fem kursdagar under en termin
  • Fem moduler: Ledarskap, affärsmannaskap, ekonomi och juridik, digitalisering och sociala medier, kommunikation
  • Varje deltagare får en personlig mentor under utbildningstiden
  • Utbildningen äger rum växelvis i Malmö och Stockholm
  • Pris 29 500 kr exkl moms
  • Sista anmälningsdag för vårens kurs är den 8 januari 2021
    Mer information om utbildningens innehåll och föredragshållare hittar du här 

Text: Katarina Sand
Foto: Roger Nellsjö

Läs mer

Vad gör en virtuell assistent?

En virtuell assistent eller virtual executive assistant kan bli en ovärderlig del av företaget – på distans. Läs om hur /../