Virtuell Assistent

En virtuell assistent är för dig som vill lägga din tid på rätt saker, du får hjälp av en van assistent som snabbt kan avlasta dig. Det kan vara allt från löpande administration, reseplanering och kvittoredovisning till planering och utförande av större event och konferenser, eller kontakt med myndigheter.

Maxa din tid

En virtuell assistent är för dig som vill lägga din tid på rätt saker. Du får hjälp av en van assistent som snabbt kan avlasta dig så att du kan få mer tid till annat. Det kan vara allt från löpande administration, reseplanering och kvittoredovisning till planering och utförande av större event och konferenser, eller kontakt med myndigheter.

Fördelar med en virtuell assistent

Istället för att anställa en assistent på heltid, anlitar du in en virtuell assistent per timme, eller så länge ni kommer överens om. En virtuell assistent har total frihet, ansvarar över sin egen tid och kan jobba varifrån den vill – på ditt kontor, hemma i sin lägenhet eller på Bali. Våra virtuella assistenter är erfarna och självgående. Dessutom tar de egna initiativ och ett stort eget ansvar för sin leverans.

Kontinuerlig uppföljning

Vi är måna om att ha kontinuerlig kontakt med dig och våra virtuella assistenter för att säkerställa att arbetet flyter på bra. Det gör vi genom löpande avstämningar varje månad.

Virtuell assistent – så här går det till

Tillsammans med dig definierar vi en kravprofil där det i stora drag framgår vad du tror att du kommer att behöva hjälp med, och hur många timmar per månad vi uppskattar att det tar. Vi matchar kravprofilen med rätt assistent och du betalar bara för den tid som faktiskt läggs på uppdraget. 

Flexibelt och kostnadseffektivt 

Utifrån hur många timmar per månad som du vill anlita en assistent kan vi ta fram ett pris. I slutändan baseras din kostnad på faktisk nedlagd tid, vilket gör att det blir väldigt kostnadseffektivt för dig. 

Kontakta oss

Se våra andra erbjudanden