Del av rekrytering

Vi står för takt och fart

Under en rekryteringsprocess hamnar ditt arbetsgivarvarumärke i blickpunkten. Den upplevelse du skapar i kontakten med kandidaten påverkar inte bara din förmåga att rekrytera vid ett specifikt tillfälle, utan även upplevelsen av hela varumärket på längre sikt. Om du vill rekrytera själv kan du välja att anlita oss för delar i rekryteringsprocessen, vi hjälper dig på ett tidseffektivt och kvalitativt sätt.

Del av rekrytering kan handla om att vi hjälper dig med ett första urval, first opinion, eller kanske behöver du en second opinion om valet står mellan två slutkandidater? Du kan också anlita oss för stöd i urvalsarbetet, personbedömning, kompetensbaserade intervjuer eller med referenstagning. Hör av dig till oss så diskuterar vi gärna flexibla lösningar för just din unika rekryteringsprocess.

Nedan exempel på delar av rekrytering:

  • First Opinion
  • Second Opinion
  • The Startup
  • Hantering och administration av spontanansökningar
  • Stöd i urvalsarbetet
  • Stöd med kompetensbaserade intervjuer
  • Personbedömning
  • Referenstagning

The Pace kom in med sin hjälp och expertis i en situation där vi behövde snabb och professionell hjälp. Vi har tillsatt två tjänster med hjälp av The Pace varav en ledningsassistent. De har ansvarat för urval och testning, och vi på Telia har bara behövt vara med i slutskedet av rekryteringsprocessen vilket har besparat oss mycket tid och kraft.

Micaela Magnertoft Lagerbäck | Director Service Operations, TeliaSonera

Våra andra erbjudanden

Rekrytering The Pace

Rekrytering

The Pace är specialister på rekrytering och personbedömning inom Business Administration. Som kund hos oss får du tillgång till vår kompetens, vårt gedigna kandidatnätverk och framförallt, vår glädje och vårt driv.

Person på rulltrappa

Konsultuthyrning

När du anlitar oss garanterar vi en snabbhet i processen utan att vi tummar på kvalitet eller kandidatupplevelse. Luta dig tillbaka och känn dig trygg med att vi tar ägandeskap för processen och ert varumärke.

Virtuell Assistent

En virtuell assistent är för dig som vill lägga din tid på rätt saker. Därför startar vi nu ett nytt område: Virtual Executive Assistant. Nu kan du få hjälp av en van assistent som snabbt kan avlasta dig så att du kan få mer tid till annat.

Pace Ahead

Varje vecka träffar vi en mängd kandidater förutsättningslöst för att alltid vara redo att möta våra kunders behov. Även du som kund behöver tänka och agera proaktivt, så låt oss jobba tätare tillsammans.