Del av rekrytering

Under en rekryteringsprocess hamnar ditt arbetsgivarvarumärke i blickfånget. Den upplevelse du skapar i kontakten med kandidaten påverkar inte bara din förmåga att rekrytera vid ett specifikt tillfälle, utan även upplevelsen av hela varumärket på längre sikt. Om du vill rekrytera själv kan du välja att anlita oss för delar i rekryteringsprocessen, vi hjälper dig på ett tidseffektivt och kvalitativt sätt.

Vi står för takt och fart

Del av rekrytering kan handla om att vi hjälper dig med ett första urval, first opinion, eller kanske behöver du en second opinion om valet står mellan två slutkandidater? Du kan också anlita oss för stöd i urvalsarbetet, personbedömning, kompetensbaserade intervjuer eller med referenstagning. Hör av dig till oss så diskuterar vi gärna flexibla lösningar för just din unika rekryteringsprocess.

Nedan exempel på delar av rekrytering:

  • First Opinion
  • Second Opinion
  • The Startup
  • Hantering och administration av spontanansökningar
  • Stöd i urvalsarbetet
  • Stöd med kompetensbaserade intervjuer
  • Personbedömning
  • Referenstagning

The Pace kom in med sin hjälp och expertis i en situation där vi behövde snabb och professionell hjälp. Vi har tillsatt två tjänster med hjälp av The Pace varav en ledningsassistent. De har ansvarat för urval och testning, och vi på Telia har bara behövt vara med i slutskedet av rekryteringsprocessen vilket har besparat oss mycket tid och kraft.

Micaela Magnertoft Lagerbäck | Director Service Operations, TeliaSonera

Våra andra erbjudanden