Rekrytering

Vi på The Pace är specialister på rekrytering och personbedömning inom administration. Som kund hos oss får du tillgång till vår kompetens, vårt gedigna kandidatnätverk och framförallt, vår glädje och vårt driv. Vi önskar och vill att våra beställare ska bli inspirerade av att samarbeta med oss och att vi genom gott samarbete bidrar till kompetensöverföring och kunskapsutbyte. Som konsulter ska vi både avlasta, förenkla och ge visst motstånd så att resultatet blir av hög kvalitet.

Specialister på rekrytering och personbedömning

Vår process

Inledningsvis definierar The Pace tillsammans med dig som kund en kravprofil för den aktuella tjänsten. Förarbetet är av stor vikt då det ligger till grund för våra kompetensbaserade intervjuer och tester.

Vi utformar därefter en annons och identifierar rätt kanaler att synas i. Vi  sätter även upp en tydlig projektplan för er rekrytering så att du som kund ska känna dig trygg genom hela processen. Parallellt med vår annonsering söker vi i våra upparbetade kandidatnätverk.  Innan intervjufasen inleds träffar vi på The Pace gärna utvalda personer hos er för så kallad  ”speeddejting”. Syftet med dessa kortare möten är att rekryteringskonsulten ska få en fingertoppskänsla för teamet, kulturen och företaget.

Rekryteringskonsulten träffar därefter utvalda kandidater för en kompetensbaserad intervju och presenterar sedan de mest lämpade för dig. Om önskat kan vi även inkludera ett ”wildcard” i kandidatpresentationen, ett wildcard kan vara en person som har stor potential men som i dagsläget kanske inte uppfyller alla kunskapskrav. Efter att du har träffat kandidater för intervju genomför vi tester på slutkandidaterna. Vi är erfarna testanvändare och samarbetar med Assessio och Cut-e.

När slutkandidaten är vald tar vi referenser. För att få så objektiva referenser som möjligt jobbar vi med en digital app där referenspersonerna får uttala sig om de viktigaste kompetenserna vi tagit fram tillsammans med dig.

Därefter är det dags att skriva kontrakt! Vi erbjuder 6 månaders garanti. Skulle du som kund mot förmodan inte vara nöjd, gör vi om processen utan extra kostnad.

Vi jobbar med AI i vår annonsering och med digitala verktyg för arbetspsykologiska tester och referenstagning för att hålla rekryteringsprocessen både effektiv och fördomsfri.

Onboarding

Innan er nya medarbetare kommer på plats bjuder vi på tips och råd för att du och er nya kollega ska få en så bra start som möjligt. Av oss får ni konkreta råd kring onboarding, en checklista och annat som kan vara bra att ha med sig inför er nya kollegas första arbetsdag. Syftet med det är att underlätta och säkerställa förberedelserna inför mottagandet av er nya kollega.

Uppföljning

Vi är måna om att ha kontinuerlig kontakt med dig som kund och med  kandidaterna under hela processen. För att säkra kvaliteten vid anställningen följer The Pace utvecklingen hos den nyanställda medarbetaren. Det gör vi genom avstämningar med den nyanställda och dennes chef efter en månad och efter fem månader. Allt för att säkerställa att både kund och utrekryterad kandidat trivs och är nöjda.

Ditt arbetsgivarvarumärke

Under en rekryteringsprocess är det viktigt att förvalta ditt arbetsgivarvarumärke så att det kommer stärkt ur processen och inte tvärtom. The Pace förvaltar ditt varumärke med stor respekt. Vi ser till att det kommuniceras ut rätt och att alla kandidater får besked om hur rekryteringen fortskrider. Allt för att säkerställa att kandidaterna har en fortsatt positiv bild av varumärket även vid ett ”nej tack”.

Second opinion

Gör du rekryteringen på egen hand och behöver en objektiv bedömning på din slutkandidat/er? Kanske har du ett stort kontaktnät och känner till den personen som du funderar på att rekrytera alternativt en intern sökande? Vi hjälper dig med hjälp av moderna metoder och testverktyg istället för att enbart gå på magkänsla. Utifrån kravprofil och tjänst väljer vi ut relevanta tester till exempel personlighetstest, problemlösningstest, färdighetstest, motivationstest. Personbedömning innefattar även en kompetensbaserad strukturerad intervju och återkoppling.

Jag anlitade The Pace när vi själva hade ont om tid för att hålla i en rekrytering. The Pace svepte in och hjälpte oss på ett tidseffektivt, professionellt och kompetent sätt från dag ett. Jag valde The Pace för att de intervjuar personer internt för att ta fram en lämplig kravprofil. Det sparade mig tid och gjorde att The Pace fick en mycket bra bild av vilken kandidat som skulle passa hos oss. Vårt samarbete under processen har känts fantastiskt okomplicerat och träffsäkert. Jag kommer anlita The Pace igen!

Katarina Walter | VD, Antrop

Våra andra erbjudanden